تبلیغات
میون اتیش بازی چشمای تو قدم زدم

شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم
.
.
.
نگاه  تب دارم و تو چشمای تو جا میزارم

به خاطر دیدن تو پنجره رو وا میزارم
.
.
.
.
. یه معنی تازه میدی به شعر  دلسپردگی 

با تو چه سبزو روشنم بی تو محاله زنگی 

. یه معنی تازه میدی به شعر  دلسپردگی 

با تو چه سبزو روشنم بی تو محاله زنگی 
.....

اتاق خوانندگان ال 4