تبلیغات
اگه افتاب تو چشات خونه کنه میتونه خورشیدو دیوونه کنه  میتونه خورشیدو دیوونه کنه

میتونه تو اینه ی چشمای تو گل شب بو موهاش و شونه کنه   گل شب بو موها شو شونه کنه


میتونه میتونه اب بشه تو نگاه تو دل سنگ هر چی قصه و غمه 
 لحظه هام ارزونی چشمای تو   از نگات هر چی بگم بازم کمه
.
.
.
.
.
...

.من و بارون تو  و افتاب شب و اااااااه   توی راه زنگی هم سفریم

نکنه اسیر تنهایی بشیم اسمونیا رو از یاد ببریم
و....

..
.
.
.

                                                       اتاق خوانندگان ال 4