تبلیغات
رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نیست رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیالی نیست
.
.
.
.
یه روزم نوبت من میشه واست نامه بدم  ببینی با یکی دیگم جاتم اصلا خالی نیییییییییییییییییییییییست  جاتم اصلا خالی نیست.
.
.
.
.
..
عروسکس بودم برات که تو بهم نفس دادی ....دلم رو یه روز خریدی فرداش اوردی پس دادی....بگو برات من چی بودم .عروسک مغازه ای...کهنه شدم رفتی حالا دنبال عشق تازه ای.............رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نیست...رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیالی نیست...یه روزم نوبت من میشه واست نامه بدم...ببینی با یکی دیگم جاتم اصلا خالی نیییییییست جاتم اصلا خالی نیست...
.
.
.                                                  اتاق خوانندگان ال 4