1: دوست دارم نه به خاطر شخصیتت بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام  باتو بودن پیدا میکنم.                   

                   

 

2:هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد وکسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود.                   

                    

 

3:اگر کسی تو را انطور که میخواهی دوست ندارد.به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.     

     

 

4: اخر از عشق قصه ای جز درد  هست                           اخر از عشق جز قصه ی لیلی و مجنون  نیز هست.

 

                                                                                                                                    

 

5:بد ترین شکل دلتنگی برای کسی ان است که در کنار او باشی ب بدانی که هرگز به او نخواهی رسید

 

 

6:شاید فکر کنی کسی که دوستش داری دوستت نداشته باشد اما از کجا معلوم که تو ارزوی او نباشی؟

 

 

7:کاش سرنوشت جز این می نوشت کاش عشق را خط میزدو اشک مینوشت.

 

 

8:اگر عشق را دیدی سلامم را به او برسان با این که میدانم این جز ارزویی پوچ نیست.

 

 

9:شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری از افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را پیدا کنی. به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکر گذار باشی

 

 

10:به چیزی که گذشت غم مخور به انچه پس از ان می اید لبخند بزن.

 

 

11:همیشه افرادی هستند که تو را می ازارند با این حال همیشه به دیگران اعتماد کن و مواظب باش که به کسی که تو را ازرده دوباره اعتماد نکن.

 

 

12:خودت را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی قبل از اینکه دیگران تو را بشناسند.

 

 

13:خودت را زیاد تحت فشار مگذار چرا که بهترین چیزها زمانی رخ میدهد که انتظارش را نداری.

 

 

14:عشق برای برخی زندگی ساز و برای برخی ویرانگر خواهد بود عشق  او برایم چیزی جز ویرانی به ارمغان نیاورد.

 

 

15: هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران.

 

 

16:کاش امتداد لحظه ها تکرار دوباره با تو بودن بود.

 

 

17: ممکن است در تمام دنیا فقط یکی باشی ولی برای بعضی ها یک دنیا هستی.

 

 

18:عشق دعامان کن به سامان برسیم چون مزرعه تشنه به باران برسیم یا هر دو بمیریم و به پایان برسیم.

 

 

19: دوست واقعی کسی ست که دستان تو را بگیرد و قلبت  را لمس کند.

 

 

20:دوست بد مثل سایه است چرا که فقط توی روشنایی و خوشی ها به دنبالت میاد نه تو تاریکی و بدبختی هات پس هرگز با سایه ات دوستی نکن.